Formulář pro reklamaci

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete uplatnit reklamaci. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný zpět na níže uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

 • Internetový obchod: www.uandelky.cz
 • Společnost: Jana Höklová
 • Se sídlem: Sokolská 1316/56, 680 01 Boskovice
 • IČO: 75679752
 • E-mailová adresa: obchod@uandelky.cz
 • Telefonní číslo: +420 731 468 733

 

 Uplatnění reklamace:

 • Datum objednání (*)/ datum obdržení (*)
 • Číslo objednávky:
 • Zboží, které je reklamováno:
 • Popis vad Zboží:
 • Navrhovaný způsob vyřízení reklamace:
 • Peněžní prostředky za objednání, popřípadě i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet, uveďte číslo účtu)
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

V (zde vyplňte místo)Dne (zde doplňte datum)

 

                           (podpis)

______________________________________

         Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.