Bezpečnostní upozornění

Obecné upozornění

Všechny svíčky jsou určeny pro dospělé svéprávné osoby. Všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí a Ornamenti.cz nenese zodpovědnost za zneužití produktů. Některé vonné a esenciální oleje nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy, malé děti a zvířata

Všechny vonné a esenciální oleje byly vyrobeny z kvalitních surovin, které nebyly testovány na zvířatech a neobsahují parabeny ani ftaláty. Vonné oleje využity ve svíčkách mají všechny důležité bezpečnostní listy – IFRA, SDS a splňují veškeré nařízení EU.

Svíčky je ZAKÁZANO UŽÍVAT VNITŘNĚ, nejsou tedy určeny ke KONZUMACI!

Svíčky mají minimální trvanlivost 2 roky. Mějte prosím na paměti, že po dobu uskladnění dochází k postupnému vývoji vůně.

Svíčky nejsou dle platné legislativy EU certifikovány jako kosmetické produkty.

Ve svíčkách je použita směs prémiového sójového a kokosového vosku. Vosky neobsahují pesticidy, herbicidy ani ropné příměsi. 

Upozornění:

Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí. 

Svíčky v souladu s nařízením EU jsou označeny etiketou CLP, dle které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie a použití a obsah jsou dané zákonem. CLP etiketa obsahuje piktogramy, údaje o společnosti, bezpečnostní věty, chemické složky, které mohou vyvolávat alergickou reakci. V souladu s nařízením EU se CLP brzy objeví i na e-shopu u jednotlivých produktů. Pokud u produktů není CLP uvedeno, pak není zákonem vyžadováno. Na CLP etiketách mohou být uvedeny také UFI kódy. 

Všechny produkty, které jsou označeny etiketami CLP nemohou být oficiálně označeny jako netoxické/nontoxic nebo ekologické/ekofriendly. Takto mohou být oficiálně na etiketě označeny pouze čisté sójové nebo včelí svíčky. 

 Veškeré informace (fotografie, texty) uvedené na e-shopu www.ornamenti.cz jsou majetkem provozovatele (cammino s.r.o.) a nemohou být bez jeho souhlasu kopírovány a dále šířeny. V případě porušeni tohoto nařízení bude zahájeno patřičné právní řízení. Provozovatel má právo na jakékoliv změny a úpravy na www.ornamenti.cz bez předchozího upozornění.

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení uvedená na obalu svíčky značky ORNAMENTI a zde na webové stránce. Může se stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze svíčky, proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace

 

Obecný symbol varování.

 

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

 

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

 

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.

 

Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.

 

Volitelné bezpečnostní informace

Neumísťujte svíčky do průvanu.

 

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

 

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze

 

Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm (z naší zkušenosti je vhodnější knot zkrátit na přibližně 3-5 mm). V případě, že vám svíčka kouří, zkraťte opět knot.

 

Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.

 

Vždy používejte svícen.

 

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky. Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.

 

Nepohybujte svíčkou během hoření.

 

Nehaste tekutinami.

 

Svíčky ani jejich části nekonzumujte.