Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

Příloha č. 2 -  Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný zpět na níže uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

 • Internetový obchod: www.uandelky.cz
 • Společnost: Jana Höklová
 • Se sídlem: Sokolská 1316/56, 680 01 Boskovice
 • IČO: 75679752
 • E-mailová adresa: obchod@uandelky.cz
 • Telefonní číslo: +420 731 468 733

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*) / o poskytnutí těchto služeb (*):

 • Datum objednání (*)/ datum obdržení (*)
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky za objednání, popřípadě i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet, uveďte číslo účtu)
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                           (podpis)

______________________________________

         Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.